Gniewomir ROKOSZ - KUCZYŃSKI
Gniewomir Rokosz-Kuczyński

urodzony 11. 06. 1969, łączy w sobie tradycję dwóch znamienitych regionów Rzeczypospolitej - Małopolski i Podlasia. Jako pierwszy w swej rodzinie urodził się, spędził dzieciństwo i młodość w Krakowie, aktualnie mieszka pod Łomżą i od wielu lat z pasją angażuje się w życie społeczno - publiczne Województwa Podlaskiego.

Gniewomir Rokosz - Kuczyński pochodzi z jednego z bardziej zasłużonych dla regionu rodów Podlasia. Jego korzenie sięgają osiadłego w 1419 roku w Kuczynie koło Ciechanowca - Floriana z Gąsiorowa. Liczne kościoły i budowle - materialne ślady działalności Kuczyńskich do dzisiaj zdobią historyczne Podlasie, a zwłaszcza Drohiczyn, Knychówek, Korczew, Kuczyn i inne miejscowości.
W 1988 rozpoczął studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, które kontynuował na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Studia ukończył w 1996 roku, otrzymując tytuł magistra dziennikarstwa ze specjalnością telewizyjną. W trakcie studiów był założycielem, a następnie prezesem Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej.
W latach 1989 - 1992 pracował w Telewizji Polskiej, najpierw jako twórca i redaktor pierwszych programów katolickich dla młodzieży w telewizji publicznej - "Czas akademicki", "Katolicki Magazyn Młodzieżowy" i "Opoka", a później pełnił obowiązki wicedyrektora telewizyjnej "Panoramy". W 1993 był korespondentem "Słowa - Dziennika Katolickiego" na Światowym Spotkaniu Młodych z Ojcem św. w Denver (USA).

W latach 1993 do 1999 Gniewomir Rokosz - Kuczyński był asystentem członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Należąc do grona najbliższych współpracowników senatora Jana Szafrańca z Białegostoku, senatora Ryszarda Bendera oraz posła Marka Jurka, aktywnie uczestniczył w tworzeniu zrębów funkcjonowania radiofonii katolickiej w Polsce, na czele z Radiem Maryja.
W latach 1999 - 2000 był Dyrektorem Generalnym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym czasie m.in. działał na rzecz uruchomienia w Łomży dla osób niepełnosprawnych Centrum Rehabilitacji p.w. św. Rocha przy ul. Rybaki. Aktualnie wypełnia funkcje Prezesa Europejskiego Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Instytucji pozarządowej ściśle współpracującej z Kancelarią ostatniego Prezydenta RP, rezydującego w Londynie, pana Ryszarda Kaczorowskiego.

Obok zadań związanych z osobą Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, głównymi przedsięwzięciami prowadzonymi przez Centrum są wieloletnie programy edukacyjno - wychowawcze m.in. "Młodzi odpowiedzialni za przyszłość" oraz "Polskie Dziedzictwo Narodowe w Unii Europejskiej" - realizowane w skali całego kraju pod patronatem Jego Eminencji Ks. Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski oraz Pana Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.
Celami programów jest: budzenie wśród młodzieży patriotyzmu, gwarantującego świadome uczestniczenie w procesie integracji europejskiej oraz udostępnianie autentycznej wiedzy na temat integracji, w celu wykorzystywania jej w interesie Narodu Polskiego oraz dobrobytu naszej Ojczyzny.
Ponadto Centrum zajmuje się problematyką samorządu terytorialnego, sprawami społecznymi w tym bezrobociem oraz gospodarczymi, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Prowadzi działalność na rzecz dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz w wielu innych dziedzinach. Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej prowadzi także szeroką wymianę zagraniczną młodzieży i działalność międzynarodową współpracując m. in. w tej dziedzinie z instytucjami europejskimi, kierowanymi przez arcyksięcia Ottona von Habsburga - byłego Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, prezydenta PAN EUROPAUNION oraz Huberta księcia zu Sayn - Wittgenstein - Berleburg - Prezesa Niemieckiego Zjednoczenia Bractw Kurkowych.
Gniewomir Rokosz - Kuczyński jest kawalerem wielu orderów i odznaczeń, należy do Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego (Bożogrobców), oraz wielu stowarzyszeń i organizacji społecznych m.in. Bractwa Kurkowego, Akcji Katolickiej, Towarzystwa Katolickiego Domu Akademickiego.

W 1997 roku Gniewomir Rokosz - Kuczyński, w trakcie Mszy św., której przewodniczył Jego Eminencja Ksiądz Prymas Józef kardynał Glemp, zawarł związek małżeński z Beatą Katarzyną Dominiką z domu Sobkiewicz. Rolę świadków Młodej Pary przyjęli ostatni Prezydent II RP, rezydujący w Londynie pan Ryszard Kaczorowski wraz z małżonką Karoliną.

Gniewomir Rokosz - Kuczyński ma córkę Świetlanę Natalię Irinę Stanisławę, urodzoną w 1999, ochrzczoną w Drohiczynie - historycznej stolicy Podlasia - w dniu 10 czerwca 1999 przez Legata Papieskiego, Jego Eminencję ks. Kazimierza Kardynała Świątka z Mińska na Białorusi, w trakcie Mszy św. po Nabożeństwie Ekumenicznym z udziałem Jego Świątobliwości Ojca św. Jana Pawła II oraz urodzonego 20.X.2000 syna Warcisława Wiktoryna Ottona Macieja, ochrzczonego przez Jego Eminencję Ks. Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski w dniu 2 lutego 2001. Najmłodszym dzieckiem jest Klara Benedykta Ewa Izabella Helena ur. 24. czerwca 2006, ochrzczona w Kuczynie na Podlasiu 11. czerwca 2007 przez Ich Ekscelencje Księży Biskupów Antoniego Dydycza Ordynariusza Drohiczyńskiego, Stanisław Stefanka Ordynariusza Łomżyńskiego oraz Tadeusza Bronakowskiego Sufragana Łomżyńskiego.

Stypendia i staże.
W latach 1990 - 1996 Gniewomir Rokosz - Kuczyński odbył cztery rządowe stypendia językowe w Republice Federalnej Niemiec oraz w 1992 - rządowy staż we Francji - m.in. w zakresie pracy organizacji społecznych z osobami niepełnosprawnymi Znajomość języków obcych: j. niemiecki, j. rosyjski - biegle w mowie i piśmie.