Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach...
GODZINY PRACY
PRZYCHODNI, PORADNI I OŚRODKÓW ZDROWIA
SP ZOZ W MOŃKACH

PRZYCHODNIA REJONOWA W MOŃKACH
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00
Przyjmują:
lek med. Sławomir Ciesielski
lek. med. Krystyna Ciesielska
lek. med. Jacek Franke
dr n. med. Augustyn Jarzyna
lek. med. Teresa Myszko
dr n. med. Elżbieta Rajkowska-Franke

PORADNIA DZIECIĘCA W MOŃKACH
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 18.00
Przyjmują:
lek. med. Danuta Biedrzycka
lek med. Izabela Galińska - Kałucka
lek. med. Stanisława Sawicka

Centrala SP ZOZ:
(085) 716 25 52
(085) 716 25 92
(085) 716 24 07
(085) 716 26 50

Numery wewnętrzne:
309 - Rejestracja Poradni Ogólnej
360 - Rejestracja Poradni Dziecięcej
340 - Poradnia Neurologiczna
325 - Poradnia Okulistyczna
345 - Poradnia Laryngologiczna
350 - Poradnia Dermatologiczna
Poradnia Zdrowia Psychicznego,
317 - Poradnia Reumatologiczna,
Poradnia Rehabilitacji Leczniczej,
336 - Poradnia Dla Kobiet
322 - Poradnia Chirurgiczna
327 - Poradnia Uzależnień - Kierownik Przychodni
347 - Poradnia Medycyny Pracy
309 - Poradnia Endokrynologiczna.

Poradnia Dermatologiczna
lek. med. Jadwiga Dakowicz-Małyszko
(wtorek 8.30-12.30, środa 14.00-18.00, czwartek 8.30-12.30).

Poradnia Okulistyczna
lek. med. Władysława Strzelczak
(poniedziałek i czwartek 7.00-13.00)
lek med. Elżbieta Narewska
(wtorek 15.00-17.00, środa 15.00-18.00).

Poradnia Otolaryngologiczna
dr n. med. Alicja Czerniawska

(wtorek 10.25-18.00, czwartek 7.00-14.35, piątek 7.00-14.35).

Poradnia Neurologiczna
dr n. med. Henryka Maria Jelska
(poniedziałek 7.00-13.04, wtorek 11.56-18.00, środa - piątek 7.00-13.04).

Poradnia Reumatologiczna
dr n. med. Elżbieta Rajkowska-Franke
(poniedziałek 10.00-11.00, wtorek 12.00-13.00, środa 10.25-11.25, czwartek 11.25-12.25, piątek 14.35-15.35).

Poradnia Endokrynologiczna
dr n. med. Janusz Korfel
(poniedziałek-wtorek 8.00-13.00)
lek. med. Seid Soleman Abdelrazek
(środa 14.00-18.00)
lek med. Małgorzata Brzozowska
(sobota 8.00-12.00).

Poradnia Zdrowia Psychicznego
lek med. Dariusz Łaguna

(poniedziałek 14.00-18.00)
lek. med. Elżbieta Kozłowska-Kikolska
(piątek 7.00-11.00).

Poradnia Uzależnień
lek. med. Jacek Franke

(poniedziałek 10.00-12.00, wtorek 12.00-15.00, środa 15.00-17.00, czwartek 10.25-12.25, piątek 11.00-14.00).

Poradnia Dla Kobiet w Jaświłach
- lek. med. Jolanta Soszko

(środa 12.00-14.35).

Poradnia Dla Kobiet w Jasionówce
dr n. med. Adam Śledziewski

(wtorek 11.35-14.35).

Poradnia Dla Kobiet w Trzciannem
- lek. med. Jolanta Soszko

(piątek 12.00-14.35).

Poradnia Dla Kobiet w Krypnie
lek. med. Łucja Chojnowska

(czwartek 9.00-12.00).

Poradnia Dla Kobiet w Goniądzu
- dr n. med. Tomasz Zbroch

(środa 9.00-11.30).

Ambulatorium SP ZOZ Mońki (Mońki, Aleja Niepodległości 9)
przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 do 7.00, oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.
Telefon bezpośredni
(085) 716 26 30
tel. centrala
(085) 716 25 52
(085) 716 25 92
(085) 716 24 07
(085) 716 26 50
- wewnętrzny 306.

Pogotowie Ratunkowe
(świadczenia udzielane w związku z wypadkiem, urazem, porodem, nagłym zachorowaniem, nagłym pogorszeniem stanu zdrowia powodującym zagrożenie życia)
- Mońki, ul. Wojska Polskiego 56
tel. (085) 716 23 67 lub 999
.

Przychodnia Rejonowa w Goniądzu
czynna poniedziałek - piątek 7.25 - 15.00

Gminny Ośrodek Zdrowia w Krypnie
czynny poniedziałek - piątek 7.25 - 15.00

Gminny Ośrodek Zdrowia w Jasionówce
czynny poniedziałek - piątek 8.00 - 18.00
sobota 7.00 - 11.00

Gminny Ośrodek Zdrowia w Jaświłach
czynny poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Dolistowie
czynny poniedziałek - środa 7.00 - 15.05
czwartek 12.00-19.35
piątek 7.00 - 15.05

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Kalinówce
czynny poniedziałek - piątek 7.00 - 15.05

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Downarach
czynny wtorek i czwartek 7.25 - 15.05

Punkt Lekarski w Osowcu
czynny piątek 7.25 - 15.00

Już wkrótce - szczegółowe godziny pracy monieckich lekarzy...
Stronę odwiedziło Licznik odwiedzin osób